ΔΗΜΟΙ

Συνεργασία με τους Δήμους στην ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων UCO

Η Fargeco το 2021 ξεκίνησε μια καινοτόμο συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, εγκατέστησε σε πλατείες, αθλητικά κέντρα, Δημαρχεία και άλλα κομβικά σημεία ειδικούς μεταλλικούς κάδους για τη συλλογή – μεταφορά οικιακών τηγανέλαιων.

Σύντομα και σε άλλους δήμους της Αττικής!