Διαχείριση Αποβλήτων

Προτεραιότητα της εταιρίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος , διαθέτοντας υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Εξειδικευμένο προσωπικό για τη συλλογή αποβλήτων.
  • Διαθέτουμε στόλο με ειδικά οχήματα για τη μεταφορά αποβλήτων.
  • Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών(χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί,).
  • Σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους.
  • Ανάκτηση και εμπορία Ανακυκλώσιμων Υλικών.
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης λυμάτων.
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης βιοαποβλήτων.
  • Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πάνελ.
  • Ανακύκλωση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες