Λύσεις

Όλοι μαζί βοηθάμε την πόλη μας

Σε συνεργασία με παραγωγούς ζωικών υποπροϊόντων εργαζόμαστε πυρετωδώς για ένα καλύτερο μέλλον κάνοντας την σωστή διαχείριση αυτών.

"ΟΧΙ ΖΥΠ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ"

luseis-01

Την ανεξέλεγκτη διάθεση των
αποκριμάτων έχοντας ως αποτέλεσμα
να προκαλούνται έντονες δυσοσμίες για
τους κατοίκους των πόλεων και
χωριών, με κίνδυνο να δημιουργηθούν
σοβαρές εστίες μόλυνσης από την
σήψη των υλικών αυτών απειλώντας
άμεσα την δημόσια υγεία.

luseis-02

Τα απορρίμματα που συλλέγονται από
τους δημοτικούς κάδους οδηγούνται
στους ΧΥΤΑ,ΧΑΔΑ και τόπους
συγκέντρωσης και διαχείρισης αστικών
απορριμμάτων, καθιστούν αδύνατο το
όποιο σχέδιο διαλογής και
επεξεργασίας από τους φορείς
διαχείρισης.

luseis-03

Την ανεξέλεγκτη διάθεση χιλιάδων
τόνων χρησιμοποιημένων φυτικών
ελαίων, που προκαλούν εκτεταμένες
ζημιές στα δίκτυα αποχέτευσης και
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού
των πόλεων. Οι οικονομικές δαπάνες
είναι τεράστιες, ποσό που θα
μπορούσαν οι δήμοι να διαθέσουν σε
άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.