Ζωικό Λίπος

Το ζωικό λίπος παράγεται από τη θερμική επεξεργασία ζωικών προϊόντων και ενδείκνυται για ζωοτεχνική χρήση, βιομηχανική χρήση, παραγωγή γράσων και παραγωγή βιοντίζελ.

Παράμετροι Ανάλυσης

Τιμές Προϊόντος

Τιμές αναφοράς

Οξύτητα

2%-8%

>1,0% <30%

Αριθμός Υπεροξειδίων meqO2/Kgr

0,2%-1,5%

>0,2% <4,0%

M.I.U

0,5%-1,0%

>0,5% <1,5%

ΧΡΩΜΑ F.A.C

12%-17%

>8,0% <20%

Ιώδιο

50%-56%

>45% <65%

Ζωικό λίπος για ζωοτεχνική χρήση

Τα ζωικά λίπη είναι απαραίτητα για την ενεργειακή συμβολή τους στη διατροφή που εφαρμόζεται στα εκτροφεία πουλερικών. Το ζωικό λίπος που παράγεται από την εταιρεία FARGECO HELLAS ΕΠΕ και το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 3, χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ζωοτροφών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ως η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή τους.

Ζωικό λίπος για βιομηχανική λύση

Τα ζωικά λίπη είναι απαραίτητα για την ενεργειακή συμβολή τους στη διατροφή που εφαρμόζεται στα εκτροφεία πουλερικών. Το ζωικό λίπος που παράγεται από την εταιρεία FARGECO HELLAS ΕΠΕ και το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 3, χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ζωοτροφών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ως η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή τους.

Ζωικό λίπος για παραγωγή βιοντιζελ

Το βιοντίζελ είναι μία εναλλακτική φυσική ανανεώσιμη λύση καυσίμων, είναι βιοδιασπώμενο και μη τοξικό. Το βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μηχάνημα diesel εσωτερικής καύσης με καμία ή ελάχιστες τροποποιήσεις. Προσφέρει εξαιρετική λίπανση, η οποία λειτουργεί σαν διαλύτης που καθαρίζει τη μηχανή.
Η FARGECO HELLAS ΕΠΕ με την παραγωγή ζωικού λίπους παράγει ζωικό λίπος, το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Ζωικό λίπος για παραγωγή γράσων

Η FARGECO HELLAS ΕΠΕ χάρη στο υψηλής ποιότητας ζωικό λίπος που παράγει δίνει την δυνατότητα χρήσης του, ως υγρό λιπαντικό, για τη δημιουργία γράσων.