Γαλακτοκομικά

Η παραγωγή βιοαερίου από ληγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι γεγονός. Το όλο πρόγραμμα διαχείρισης ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων υλοποιείται στην εξειδικευμένη μονάδα μας με τα υψηλότερα στάνταρ της Ευρώπης.